Chính sách sử dụng tủ lạnh của cirCO? / What is cirCO’s refrigerator policy?

Chính sách sử dụng tủ lạnh của cirCO? / What is cirCO’s refrigerator policy?

(English Below) 
  1. Tủ lạnh là nơi cất giữ một số nguyên liệu pha chế của CirCO, cũng như nơi khách hàng có thể sử dụng để cất đồ ăn, đồ uống cá nhân (đồ ăn không để quá 3 ngày), khách hàng nên ghi tên, dán nhãn lên đồ cá nhân của mình. Khách hàng chỉ sử dụng những đồ ăn, đồ uống của cá nhân, không dùng đồ của khách hàng khác.

  1. Vui lòng không cất giữ các loại thức ăn nặng mùi như: sầu riêng, mít, mắm tôm, mắm cá, chả cá, cá khô, mực, mắm,…

  1. Nhân viên của chúng tôi sẽ lau dọn tủ lạnh thường xuyên và sẽ bỏ các đồ ăn để lâu ngày để đảm bảo vệ sinh.  1. The refrigerator is the place to store some of cirCO’s ingredients, as well as a place where customers can store food and personal drinks (food should not be more than 3 days), customers should write their names and stickers. Labeling your personal belongings. Customers only use personal food and drinks, not other customers' items.

  1. Please do not store foods with strong odors such as durian, jackfruit, shrimp paste, fish paste, fish cakes, dried fish, squid, fish sauce, ...

  1. Our staff will clean the refrigerator regularly and will remove food that has been aged for a long time to ensure hygiene.