Làm cách nào để khắc phục sự cố lò vi sóng/tủ lạnh/máy lọc nước nóng và lạnh? / How do I troubleshoot microwave/refrigerator/hot and cold water dispenser issues?

Làm cách nào để khắc phục sự cố lò vi sóng/tủ lạnh/máy lọc nước nóng và lạnh? / How do I troubleshoot microwave/refrigerator/hot and cold water dispenser issues?

(English Below)

  • Liên hệ trực tiếp với nhân viên cirCO để được hướng dẫn nếu chưa sử dụng hoặc có vấn đề với máy.

  • Không ăn hoặc sử dụng lò vi sóng để làm nóng các thức ăn gây mùi nặng như: sầu riêng, mít, mắm tôm, mắm cá, chả cá, cá khô, mực, mắm,… 
  1. Contact cirCO's front-desk staff directly for instructions if you haven't used it or have problems with the machine.

  2. Do not use the microwave to heat foods that cause strong odors such as durian, jackfruit, shrimp paste, fish paste, fish paste, dried fish, squid, fish sauce, etc.