Tôi có thể trang bị máy in riêng không? / Can I bring my own printer?

Tôi có thể trang bị máy in riêng không? / Can I bring my own printer?

(English Below) 
Tất nhiên rồi, nếu bạn đang sử dụng dịch vụ chỗ ngồi cố định hoặc văn phòng riêng, bạn có thể trang bị máy in cá nhân. Vui lòng liên hệ lễ tân nếu bạn cần hỗ trợ từ IT của cirCO trong việc cài đặt máy in.
Yes, of course! Members who rent a dedicated desk or private office can bring their own printers. If you have any trouble with printer set-up, please submit a support ticket and IT will come help you with installation.

cirCO khuyến khích bạn sử dụng máy in kết nối với máy tính. Sử dụng máy in không dây có thể dẫn đến sai sót trong việc người khác vô tình kết nối và sử dụng máy in của bạn.
cirCO recommend you to use wired printer. Using wireless printer can be accidentally used by other people.